شرايط اقامت انگلستان از طريق ازدواج

ويزاي ازدواج انگلستان براي افرادي صادر مي شود كه مي خواهند از طريق ازدواج با يك شهروند انگليسي يا فردي كه اقامت دايم انگلستان را دارند اقامت اين كشور را به دست آورند. شرايط اخذ ويزاي انگلستان اين است كه فرد در درجه اول ثابت كند از حداقل حقوق سالانه حدود ۲۰۰۰۰ پوند براي يك زوج برخوردار است. ازدواج آنها قانوني ثبت شود. حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند و محل سكونت انها از قبل مشخص باشد. با داشتن اين ويزا اجازه كار و تحصيل براي متقاضي وجود دارد .

آيا مي توان از طريق ازدواج يك شهروند انگليسي شد؟

  • نسبت به وضعيت فعلي شهروندي شما يا مليتي كه داريد اگر با يك شهروند انگليسي ازدواج كنيد يا ILR به شما اعطا شده شما مي توانيد براي شهروندي انگلستان درخواست دهيد .

اخذ ويزاي انگليس از طريق ازدواج

آيا در صورتي كه با يك شهروند اهل انگلستان ازدواج كنيم مي توانيم پاسپورت كشور انگلستان را داشته باشيم؟ شهروندي كشور انگلستان را تنها نمي توان از طريق ازدواج به دست آورد. همسر شما بايد ۳ سال متوالي در انگلستان زندگي كند سپس درخواست Naturalization  كنند و بعد از دريافت اين گواهي ميتوانند درخواست پاسپورت كنند.

آيا اگر با يك شهروند كشور انگلستان ازدواج كنيم مي توانيم در كشور انگلستان زندگي كنيم؟

  • در صورت ازدواج قانوني با يك شهروند انگليسي يا شخصي كه ILR  يا حق اقامت در انگلستان را دارد و اثبات اين كه قصد ادامه زندگي به طور دايم را داريد مي توانيد در انگلستان زندگي كنيد.

اخذ ويزاي همسر و ازدواج چه مدت زمان مي برد؟

  • اين مدت زمان به طور متوسط ۶ تا ۸ هفته مي باشد، البته اين بستگي به  كشوري دارد كه ازآن درخواست مي دهيد. لازم به ذكر است كه پرونده هاي پيچيده مدت زمان بيشتري براي رسيدگي به پرونده و صدور ويزا لازم دارند.

شرايط ويزاي انگليس از طريق ازدواج

در صورتي كه بچه در انگلستان متولد شود آيا مي تواند پاسپورت كشور انگلستان را دريافت كند؟ كودكاني كه در انگلستان به دنيا مي آيند فقط شهروندي انگليس را كسب مي كنند به شرطي كه يكي از والدين آنها شهروند كشور انگلستان باشند يا اجازه اقامت دايم را در انگلستان داشته باشند.

آيا با داشتن ويزاي توريستي مي توان در انگلستان ازدواج كرد؟

  • طبق قانون انگلستان يك توريست مي تواند به طور قانوني ازدواج كند اما طبق قوانين مهاجرت كشور انگلستان ابتدا بايد ويزاي ازدواج گرفته شود بعد ازدواج صورت گيرد .